Sonja Ryll (VVN-BdA) in Emden: politie moffelt feiten weg

In mei 2019 is ons land bezocht door een grote groep antifascisten van de VVN-BdA Ostfriesland: één van de circa tachtig afdelingen van de Duitse Vereniging van Vervolgden van het Naziregime Bond van Antifascisten. Het Comité van Waakzaamheid heeft hen onderdak geboden en in contact gebracht met Nederlandse antifascisten, vredesactivisten en vakbondsleden. Zij hebben in onder meer het Amsterdamse Verzetsmuseum hun ervaringen uitgewisseld. Vervolgens heeft een delegatie van het CvW in juli een tegenbezoek gebracht aan deze VVN-BdA-afdeling. Bezichtigd zijn toen ook het concentratiekamp Engerhafe, nevenkamp van Neuengamme, en het stelsel van vluchtroutes naar Groningen in de oorlogstijd.

Bij de herdenking van de machtsoverdracht aan Hitler, op 30 januari 1933, is precies 87 jaar later in Emden een kritische toespraak gehouden door Sonja Ryll namens de VVN-BdA. Hierin hekelt zij onder meer de verzwijgcultuur tijdens andere herdenkingen in haar land. Verder benoemt zij de massale infiltratie door rechtsextremisten in Bundeswehr en politie, en de toenemende onderdrukking door het Duitse staatsapparaat van antifascisten.

Verzwegen verleden

Wie 27 januari 1945 herdenkt [de bevrijding van Auschwitz], moet ook 30 januari 1933 herdenken [de machtsoverdracht aan Hitler]. Het is noodzakelijk om dan ook na te denken over de oorsprong en het ontstaan van het fascisme.

De herinnering aan de slachtoffers moeten we daarbij koppelen aan de herinnering wie de daders waren. Dat wil zeggen: we moeten de schuldigen benoemen en ook degienen die geprofiteerd hebben van het vestigen van de naziheerschappij in Duitsland en van het ontketenen van deze oorlog.

Tijdens de vele herdenkingsplechtigheden van de afgelopen dagen zijn vooral de zes miljoen vermoorde Joden herdacht, die slachtoffer werden van uitroeiing en industriële uitbuiting.

Weinig woorden werden echter gewijd aan andere etnische groepen, zoals de Sinti en Roma, of groepen die om hun religie werden vervolgd. Nauwelijks genoemd werd het roven en brandschatten door de Duitse Wehrmacht en haar collaborateurs in bijna alle binnengevallen en bezette landen, en met name de moord op ongeveer 27 miljoen Sovjetburgers. En verzwegen werden de oorlogsprofiteurs en opdrachtgevers van de grote slachting.

En ook onvermeld bleven ten slotte de eerste grote jacht op de communisten, de vervolging en eliminatie van elk georganiseerd verzet in Duitsland en alle bezette gebieden, en de grote solidariteit onder de vervolgden.

Verzet geboden

De gevangenen van Buchenwald zwoeren: Nooit meer fascisme! Nooit meer oorlog! En zij meenden dit in alle ernst. Tot op de dag van vandaag zijn er nog overlevenden die hun hele leven aan dit doel hebben gewijd, zoals Esther Bejarano [geboren in 1924, wier recente Open Brief tegen het neofascisme elders op deze CvW-site staat red.].

Het doel is nog niet bereikt. Integendeel: de ontwikkeling in Duitsland en de wereld vraagt om intensievere inspanningen en om verzet tegen sterke neofascistische tendensen, tegen historisch revisionisme en staatsterreur; tegen het fêteren en faciliteren van neofascistische bewegingen met democratische rechten; en tegen het toenemende aantal oorlogen, tegen de Duitse ambities om opnieuw hieraan deel te nemen en tegen oorlogshandelingen vanaf Duits grondgebied.

Bundeswehr en politie

Als het gaat om de maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen maanden, spreken de feiten voor zich:

– Duitsland dient momenteel als inzetgebied voor 37.000 NAVO-soldaten in de Defender 2020-manoeuvre tegen Rusland.

– De AfD zit in het parlement van steeds meer deelstaten, maakt gebruik van het podium van de Bondsdag met haar 89 parlementsleden, en krijgt een propagandaplatform in talkshows en de mainstream media.

– Meer dan 550 soldaten en officieren van de Bundeswehr zijn door de MAD [Duitse militaire inlichtingendienst] geclassificeerd als rechtsextremisten, met name het Kommando Spezialkräfte [KSK, dat ook sabotage achter vijandelijke linies pleegt].

– Er vormen zich tal van netwerken met rechtsterroristisch oogmerk, zoals het Uniter-netwerk [van ex-KSKer Hannibal]; de Nordkreuz-groep [met zijn dodenlijst], en de Reichsbürger [ontkenners van de Bondsrepubliek]. Gesproken wordt van een schaduwleger dat online communiceert; wapens en munitie verzamelt; en plannen smeedt voor de vernietiging van de openbare orde.

– De aanscherping van politiewetten; oefenterreinen zoals in Schnöggersburg voor het neerslaan van volksopstanden.

– Milde straffen voor rechtsextremisten; het wegmoffelen van strafbare feiten door politieambtenaren in functie.

– De term fascisme wordt uit het officiële taalgebruik geschrapt; de geschiedenis wordt herzien, vooral als het gaat om de verdiensten van de Sovjet-Unie bij de bevrijding uit het fascisme.

AfD met rust laten?

Maar er zijn ook feiten als:

– Het verbod van het internetplatform linksunten.indymedia.org

– Het intrekken van het statuut zonder winstoogmerk van de landelijke organisatie van de VVN-BdA.

– Op 25 januari zijn ongeveer 200 antifascisten, onder wie talrijke overlevenden van de naziterreur en hun familieleden, bij een herdenking op brute wijze door de politie met honden weggejaagd. Dit was de herdenking van omgekomen dwangarbeiders bij de stele op de Berlijnse begraafplaats Marzahn-Hellersdorf. Deze stille herdenking door zestig vertegenwoordigers van de stadsdeelraad, onder wie vijftien AfD-leden en Petra Pau van Die Linke, mocht niet worden verstoord. Er werden 120 politieagenten ingezet opdat de AfD de slachtoffers van het naziregime rustig kon herdenken. En dit noemen ze democratie!

Dictatuur van het kapitaal

De fascistische Hitlerdictatuur is in de loop van jaren aan de macht gebracht met de steun vanuit reactionaire politieke kringen, en vooral vanuit de wapenindustrie en het financierskapitaal. In onze huidige samenleving vindt ook de AfD hier zijn voedingsbodem.

Daarmee wordt het oordeel uit 1933 van de Komintern bevestigd: ‘Het fascisme aan de macht is de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire, meest chauvinistische, meest imperialistische elementen van het financierskapitaal.

Wereldwijd groeit echter het verzet tegen oorlog, uitbuiting, onderdrukking en levensbedreigende klimaatrampen. De vragen naar de oorzaken worden steeds luider, evenals de roep om systeemverandering.

Geen verandering zonder strijd.

Deze strijd is nog maar net begonnen.

Ook wij moeten die aangaan.