Gesprek met Roel Walraven (3) De vluchtelingenstroom en de taken van het Comité van Waakzaamheid

 

In dit derde en laatste gesprek over de vluchtelingenstroom beantwoordt Roel Walraven, lid van het Comité van Waakzaamheid, vragen over wat het Comité te doen staat tegen het oplevende nationalisme, racisme en zelfs fascisme. Aan de orde komen onder meer het organiseren van debatten, en het overtuigen en mobiliseren van mensen vanuit hun eigen problemen.

Wat staat het Comité van Waakzaamheid te doen, nu er zoveel nieuwe vluchtelingen naar ons land zijn gekomen?

Het Comité kan een aantal initiatieven nemen. We moeten het debat niet overlaten aan rechts, maar het initiatief nemen en dit debat organiseren.

Het Comité zou op verschillende plaatsen bijeenkomsten kunnen houden met discussies, en argumenten moeten inbrengen tegen het geluid van Wilders. En daar moet dus goed over nagedacht worden: welke argumenten hanteer je? Ik bedoel: Wilders roept bijvoorbeeld iets over de werkgelegenheid of dat ‘je kinderen worden bedreigd’. Daar moet tegenwicht in komen.

En met alle respect: dan kom je niet weg met alleen hele theoretische ideeën. Dan moet je komen met eenvoudige voorbeelden waar de mensen dagelijks mee te maken hebben. De mensen die tegen de AZC’s protesteren, komen ook niet met ingewikkelde dingen en gewoon met hun dagelijkse problemen tevoorschijn.

Die maken zich echt zorgen, ook over hun kinderen. Maar waarom zou een islamitische man slechter voor zijn en andermans kinderen zijn dan iemand anders? Daar is antwoord op te geven. Als je ziet hoe die mensen met hun kinderen op de arm binnenkomen, dan daar spreekt een liefde voor die kinderen uit, dat is niet anders dan bij de Nederlandse vaders en moeders.

Je kunt natuurlijk ook in je publiciteit hierop aanhaken, gewoon op de dagelijkse praktijk. Wat zeggen de mensen nou? En wat vinden wij daar nou van? En wat zegt Wilders? Want je ziet op het ogenblik dat door die aantrekkingskracht van Wilders ook de overheid steeds meer naar rechts gaat.

Op de vluchtelingen wordt van alles geprojecteerd. Het zijn armoedige gelukszoekers of ze zijn juist te rijk omdat ze de reis kunnen betalen. Ze komen uit een heel andere cultuur, hebben het verkeerde geloof, die jonge jongens gaan ervandoor met de Nederlandse dochters en er zitten ook nog terroristen tussen, Wat te doen tegen dit oplevende nationalisme, racisme en zelfs fascisme?

Het is voor ons natuurlijk ook geen makkelijk probleem, dat moet je niet onderschatten. Het kan best zijn dat er tussen die vluchtelingen ook wel eens één wat je noemt terrorist zit. Wat wij duidelijk moeten maken is, dat wij tegen terrorisme zijn. Wij zijn toch tegen individuele terreur, want dat is het terrorisme van dit ogenblik.

Extreemrechts gebruikt elk denkbaar argument, maar gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Moeten we al die onzin ontkrachten? Want dan heb je al een achterstand.

Ook dat is ingewikkeld, maar deze storm is nog niet voorbij. Dit zal nog minstens een paar jaar zo doorgaan, dus je hoeft je daar niet bang voor te maken en je hebt nog tijd. En naarmate de tijd vordert, zal ook de stemming onder de mensen weer veranderen. Je ziet toch nu al in de pers dat er meer kritische geluiden te horen zijn. En je moet niet denken dat je vandaag al die zaken al hoeft te benoemen.

Ik heb naar aanleiding van de felle discussies al eerder gereageerd en gezegd: Je moet deze storm een beetje over laten gaan. Als het regent, ga je in een portiek staan en als het weer een beetje droger wordt, ga je weer lopen. Dus je moet je geluid wel laten horen, maar je moet niet denken dat je je hele argumentatie in één keer neer kunt zetten, want dan krijg je iedereen tegen je.

Als je praat over het organiseren van een bijeenkomst, dan zullen er mensen zijn die hun problemen benoemen. Dat is toch helemaal niet erg? Reageer daar alleen niet op in de zin van: wij weten het allemaal beter. Het zou zo moeten zijn: we luisteren. En we pakken hun argumenten op, om een antwoord te geven. Je hoeft niet meteen van de vloer op het dak te springen.

Voor veel vluchtelingen zullen er banen moeten komen, terwijl wij nu al zoveel werklozen hebben. Wat is jouw mening hierover?

We worden op dat punt allemaal geconfronteerd met onze eigen omgeving, want we hebben allemaal om ons heen mensen die zonder werk zitten en daar inderdaad tegenaan hikken met deze nieuwe werkzoekenden. Maar die werkloosheid was er ook al vóórdat de vluchtelingen kwamen.

En dat bedoel ik als argument tegen Wilders en consorten, die net doet alsof de werkloosheid ontstáát door de vluchtelingen en de buitenlanders. Maar die zijn niet de oorzaak van de werkloosheid, dat is de crisis in het kapitalisme geweest. En we moeten dus aangeven op een aantal punten, waarvan hij zegt ‘Dat komt door de vluchtelingen’, dat die misstanden al veel eerder bestonden. Dat geldt voor de werkgelegenheid, de woningnood, enzovoort.

Misschien zullen sommigen een beetje aarzelen om dit op een bijeenkomst aan de orde te stellen. Maar stel nou voor: je hebt een bijeenkomst van pakweg vijftig mensen, en dertig daarvan zijn tegenstanders. Stel nou voor dat je er daarvan tien overtuigt dat Wilders geen oplossing is voor de problemen. Daar gaat het om.

Want Wilders dreigt de grootste te worden en wat er dan gebeurt, daar hoef je je niet in te vergissen. Al die rechtse afsplitsingen zoals Wilders, Verdonk en andere, het zijn allemaal loten van de VVD. En als het nodig is, klonteren ze allemaal weer samen.

Minister Schippers gaf daar laatst in een interview in de Volkskrant al uiting aan: ‘Wij sluiten niemand uit.’ Dus ook Wilders niet; zijn uitspraken doen er voor haar kennelijk niet toe. Maar de vraag of Wilders zelf een racist is, is eigenlijk niet eens interessant. Hij wakkert het racisme aan. En wie daar in de politiek geen stelling tegen neemt, die deugt niet.

De grote werkloosheid, daar moet je maatregelen tegen nemen. Zo kun je kiezen voor de verkorting van de werkdag en voor een vervroegde pensionering. Dat zijn allemaal dingen die teruggedraaid zijn in de afgelopen periode, maar het zijn best punten die weer bespreekbaar en hanteerbaar moeten worden.

Toen ik wethouder van personeelszaken was in Amsterdam, stimuleerden wij mensen om met de VUT te gaan. Hoe eerder ze weggingen, hoe eerder we nieuwe konden aannemen. Maar we hadden een werkplaats gemaakt voor allochtone jongeren, en toen kreeg ik ook moeders aan de telefoon met ‘Waarom wel voor allochtone jongeren en niet voor mijn zoon?’ Je moet oppassen voor verdeeldheid.

En dan nog een nabrander. Op televisie zijn inmiddels ook weer Nederlandse fascisten aan het woord geweest, tegen alles wat afwijkt en buitenlander is. Wat kunnen we daar tegen doen?

Wij zitten met het Comité van Waakzaamheid erg in de intellectuele hoek te roeren, maar we moeten ook ‘naar beneden’.

Als je het vraagt aan de mensen die écht de strijd geleverd hebben, dan hebben ze al die boeken van Marx en anderen niet eens gelezen of hooguit de eerste tien bladzijden. Natuurlijk is er niets mis met leuke discussies en daar zit ook niks slechts in, maar je krijgt er geen beweging mee los. Als je daarin blijft steken, kom je niet verder. Er is dus beweging nodig, en actuele informatie en achtergrondinformatie. En wat je moet doen is, zoals ik al zei, mensen overtuigen.

Je moet de massa mobiliseren vanuit hun eigen problemen en in hun eigen taal.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *