Delegatie uit Wuppertal op bezoek in Amsterdam voor herdenking vakbondsverzet

In het voorjaar is het 80 jaar geleden dat de Wuppertaler vakbondsprocessen plaatsvonden. Zaterdag 23 april 2016 zal een bijeenkomst met voormalige verzetstrijders en nabestaanden van leden van het in Nederland gevormde solidariteitscomité, het Centraal Wuppertal Comité (CWC), plaatsvinden in het Verzetsmuseum in Amsterdam, in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis alhier en het Center for International Studies in Social Policy and Social Services, Universität Wuppertal. Ter voorbereiding komt 27 januari a.s. een delegatie uit Wuppertal naar Amsterdam.

Begin 1935 vonden in Hitler-DuitslaNS-Terror in Wuppertal: Die Barbarei in Bildern - Wuppertal - Lokales ...nd massa-arrestaties plaats onder leden van de communistische partij KPD. Vanuit het buitenland werd op de berichten over de executies die daarop volgden, gereageerd met solidariteitsacties. Eind 1935 werd in Nederland een Centraal Wuppertal Comité (CWC) gevormd.

Het idee voor een steuncomité werd in Amsterdam gelanceerd door gevluchte KPD-kaders, waarbij al direct uit Wuppertal afkomstige partijgenoten betrokken waren. Maar de opzet moest passen in de nieuwe strategie van de Comintern om tot een breed, antifascistisch bondgenootschap te komen en dat zou in de samenstelling van het Comité, dat voornamelijk uit Nederlanders zou moeten bestaan, tot uiting moeten komen.

Lees verder

Vluchtelingen welkom, racisme niet!

Vluchtelingen welkom, racisme niet!

De xenofobe en racistische organisatie PEGIDA heeft aangekondigd op zaterdag 6 februari 2016 te gaan demonstreren in het hart van het progressieve Amsterdam, op de Dam. We kunnen hen niet zonder tegenspraak hun gang laten gaan! Een brede coalitie van politieke (jongeren)organisaties, migranten- en antiracisme-organisaties heeft de krachten gebundeld in een tegenactie. We moeten nu laten zien dat een organisatie als PEGIDA niet thuishoort in Amsterdam, of waar dan ook!

Deelnemende organisaties :
Lees verder

PVV en islam

Gerard de Boer

Dank voor het plaatsen van mijn eerdere brief. Ik wil nog de volgende punten maken:

  1. Wilders roept niet op tot geweld (anders dan de haatimams) en de aanhangers van Wilders vallen geen homo’s, noch Joden aan. Als je de media enigzins volgt, zie je dagelijks berichten over lichtgetinten (moslims) die ongelovige vrouwen lastigvallen, ook in Nederland. Zulke berichten over PVV-aanhangers vind ik dan weer niet.
  2. De bekende Italiaanse schrijver Umberto Eco heeft nog niet zo lang geleden een lijst met 14 kenmerken van fascisme gemaakt; als je Geert Wilders c.q. de PVV naast die lijst legt, scoort Geert bijzonder laag; leg je de islam langs die lijst, dan scoort de islam extreem hoog! Als u dus echt tegen fascisme zou zijn, zou u zich dus met name op de islam richten.
  3. Vele linkse media/politici/gutmenschen maakten zich druk over Wilders’ opmerking over islamitisch stemvee. Vreemd vind ik dan dat de term stemvee met daarbij een religieuze aanduiding al ruim 40 jaar daarvoor in het Nederlandse politieke debat is geïntroduceerd door… tatata: de PvdA! Maar ja, toen ging het over christenen; die mag je dus volgens mevrouw d’Ancona wel beledigen, moslims weer niet. Dat heet op z’n best selectief verontwaardigd zijn, in gewoon Nederlands gewoon hypocriet.
  4. U bepleit vrijheid van religie en een scheiding van religie en staat. Dat staat dus 100% haaks op de islam. Waarom richt u zich dan met name op Wilders en niet op de islam? immers, de islam is voor een 100% vervlechting van islam en staat.
  5. Kortom, u bent tegen fascisme, maar de fascistische olifant in de kamer (de islam) wenst u niet te zien dan wel die respecteert u zelfs. En Wilders, die objectief gezien heel laag scoort op fascisme, valt u steeds aan. Dat betekent dat ik uw doelstelling steun, maar uw uitvoering niet. Een goed 2016 gewenst, en dat uw ogen geopend mogen worden!

Geachte Gerard de Boer,

Ook uw nieuwe brief brengt een gevoel tot uiting dat in brede kring leeft. Wij lopen uw punten even langs:

Lees verder

Frankrijk op weg naar een burgeroorlog?

Kees van der Pijl

De immigratie en in het bijzonder de ontwikkeling van moslimgemeenschappen in de verschillende Europese landen vormen vandaag de dag het ‘werkterrein’ van twee krachten, die allebei aansturen op burgeroorlog. Dat is de stelling van het nieuwe boek van de Franse arabist en islamoloog Gilles Kepel.

Zijn boek Terreur dans l’Hexagone (Terreur in de ‘Zeshoek’, de bijnaam van Frankrijk) is geen opwekkende beschouwing. Kepel (spreek uit: Ke-pèl) maakt zich vooral zorgen over de incompetentie van de achtereenvolgende regeringen die deskundige adviezen negeren, bijvoorbeeld van de universiteiten waar Kepel en zijn onderbetaalde collega’s een kwijnend bestaan leiden.

... les Juifs ou les islamistes la France choisira-t-elle les islamistesVandaar misschien dat de schrijver met enige sympathie spreekt over de geruchtmakende nieuwe roman Soumission van Michel Houellebecq. Soumission oftewel onderwerping is de letterlijke vertaling van ‘islam’; Submission is ook de titel van de film van de in 2004 vermoorde Theo van Gogh. In deze roman wordt in het jaar 2022, net nadat de eerste moslimpresident van Frankrijk is gekozen, de Sorbonne verkocht aan Saoedi-Arabië. Alle docenten moeten vanaf dat moment moslim zijn, al krijgen ze dan wel een beter salaris.

Lees verder

Gesprek met Roel Walraven (3) De vluchtelingenstroom en de taken van het Comité van Waakzaamheid

 

In dit derde en laatste gesprek over de vluchtelingenstroom beantwoordt Roel Walraven, lid van het Comité van Waakzaamheid, vragen over wat het Comité te doen staat tegen het oplevende nationalisme, racisme en zelfs fascisme. Aan de orde komen onder meer het organiseren van debatten, en het overtuigen en mobiliseren van mensen vanuit hun eigen problemen.

Wat staat het Comité van Waakzaamheid te doen, nu er zoveel nieuwe vluchtelingen naar ons land zijn gekomen?

Het Comité kan een aantal initiatieven nemen. We moeten het debat niet overlaten aan rechts, maar het initiatief nemen en dit debat organiseren.

Het Comité zou op verschillende plaatsen bijeenkomsten kunnen houden met discussies, en argumenten moeten inbrengen tegen het geluid van Wilders. En daar moet dus goed over nagedacht worden: welke argumenten hanteer je? Ik bedoel: Wilders roept bijvoorbeeld iets over de werkgelegenheid of dat ‘je kinderen worden bedreigd’. Daar moet tegenwicht in komen.

En met alle respect: dan kom je niet weg met alleen hele theoretische ideeën. Dan moet je komen met eenvoudige voorbeelden waar de mensen dagelijks mee te maken hebben. De mensen die tegen de AZC’s protesteren, komen ook niet met ingewikkelde dingen en gewoon met hun dagelijkse problemen tevoorschijn.

Die maken zich echt zorgen, ook over hun kinderen. Maar waarom zou een islamitische man slechter voor zijn en andermans kinderen zijn dan iemand anders? Daar is antwoord op te geven. Als je ziet hoe die mensen met hun kinderen op de arm binnenkomen, dan daar spreekt een liefde voor die kinderen uit, dat is niet anders dan bij de Nederlandse vaders en moeders.

Je kunt natuurlijk ook in je publiciteit hierop aanhaken, gewoon op de dagelijkse praktijk. Wat zeggen de mensen nou? En wat vinden wij daar nou van? En wat zegt Wilders? Want je ziet op het ogenblik dat door die aantrekkingskracht van Wilders ook de overheid steeds meer naar rechts gaat.

Lees verder

Gesprek met Roel Walraven (2) Reacties op de vluchtelingenstroom

In dit tweede van drie gesprekken beantwoordt Roel Walraven, lid van het Comité van Waakzaamheid, vragen van onze redactie over de reacties op de vluchtelingenstroom van de kant van de regering, de linkse oppositie en de vakbeweging. Ook het nuttige werk van de vele vrijwilligers in ons land komt aan de orde.

Wat is je oordeel over de opstelling van de regering tegenover de vluchtelingen?

Vluchtelingen SyrieDe regering is duidelijk niet eensgezind en tussen het optreden van Rutte en van Asscher zit een groot verschil.

Rutte kunnen we kwalijk nemen dat hij hetzelfde doet als Wilders. Die riep toen over de Marokkanen: ‘Minder, minder’. Minstens zo erg is het wat Rutte zegt: ‘Als deze stroom zo doorgaat, kunnen we de sociale voorzieningen niet meer betalen.’ Daarmee geef je aan de mensen het signaal af: ‘Dan dus maar niet zoveel vluchtelingen opvangen, hè?’

Dan kunnen mensen zeggen: ‘Dit kan ons onze sociale voorzieningen kosten. We hebben geen werk voor ze en ook onze eigen mensen kunnen al geen woningen krijgen.’ Enzovoort. Die laatste redenering klopt trouwens niet, want vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben we al woningnood en toen waren er nog helemaal geen vluchtelingen.

Maar Rutte zegt wel meer rare dingen, zoals ‘Wij zijn in oorlog’. Ook dat is een heel gevaarlijke tendens.

Lees verder

Antisemitisme

Gerard de Boer

71 jaar na het einde van WO2 kunnen Joden en homo’s in Amsterdam niet meer veilig over straat. Mijn vraag aan u: is dit dankzij Wilders of dankzij uw antisemitische islamitische stemvee?

Geachte Gerard de Boer,
Net als u betreuren wij elke aanval op mensen, zeker als dat gebeurt vanwege hun achtergrond. Ons Comité is opgericht tegen herlevend fascisme en keert zich tegen elke vorm van discriminatie zoals antisemitisme, homofobie maar ook haatzaaierij tegen moslims.

Lees verder

Gesprek met Roel Walraven (1) Oorzaken van de vluchtelingenstroom

Afgelopen jaar is er een nieuwe vluchtelingenstroom vanuit het Midden-Oosten en elders naar Europa op gang gekomen, die ook in Nederland de bevolking en de overheid voor nieuwe opgaven stelt. Het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme pleit in dit verband voor humane oplossingen en waarschuwt tegen autoritaire tendensen.

In drie afleveringen publiceren wij een gesprek met Roel Walraven, oud-wethouder van Amsterdam voor de CPN en lid van de raad van toezicht van de Stichting Comité van Waakzaamheid, over de oorzaken van deze vluchtelingenstroom, over de reacties erop en over datgene wat ons te doen staat.

Het interview werd afgenomen door Ewout van der Hoog, Jeroen Merk en Kees van der Pijl.

Refugees from Syria arrive at the train station in Dortmund, GermanyIn dit eerste van drie gesprekken beantwoordt Roel Walraven vragen van onze redactie over de politieke en andere oorzaken van de vluchtelingenstroom; over mogelijke oplossingen zoals een goede opvang tot aan het sluiten van de grenzen; en over het toekomstige verblijf van de vluchtelingen in ons land.

Je hoort vaak de stelling dat uiteindelijk de Navo-interventies in Irak en elders geleid hebben tot de huidige volksverhuizing. Zie jij nog andere oorzaken?

Ik noem enkele elementen. Het kapitalisme zoekt zijn uitweg uit de economische crisis via oorlog. De bewapeningswedloop heeft een enorme vlucht genomen. En alles wat daar platgebombardeerd wordt, moet straks weer worden opgebouwd. Dat is niet nieuw.

We veroordelen terecht de wreedheden die ISIS begaat in het Midden-Oosten, maar pakweg zeventig jaar terug hadden we in ‘ons Westen’ al Auschwitz.

Het zijn de Amerikanen die op Japan twee atoombommen hebben gegooid, en in Korea biologische en in Vietnam chemische wapens hebben gebruikt. Zij hebben de wereld met massavernietigingswapens onder controle gebracht en hebben die nog steeds klaar voor gebruik liggen. Laten wij ons dus niet op de borst kloppen!

Wat wij ‘onze Westerse beschaving’ noemen, heeft ook een rol gespeeld in de kolonialisering van die landen in de afgelopen eeuwen. Er spelen hier geweldige economische belangen. Kijk, de Amerikanen hebben bij een van de vorige oorlogen gezegd: overal waar het Amerikaanse belang in het geding is, zullen wij ingrijpen. Nou, dat hebben ze in Irak duidelijk laten merken met hun inval. Daar zijn de mensen nog steeds de dupe van.

Lees verder