Van de noodtoestand een deugd maken. Israëls export van repressietechnieken

Kees van der Pijl

Jeff Halper leidt het Israëlische Comité tegen Huizensloop (vaste straf voor de families van Palestijnen die van verzetsdaden worden verdacht). Zijn War Against the People laat de lezer achter met het gevoel dat effectief verzet tegen een moderne staat eigenlijk ondenkbaar is geworden. Het is een catalogus van wat er vandaag de dag in Israël, wereldmarktleider op dit gebied, te koop is om een bevolking eronder te houden.

Israël wordt over de hele wereld voor zijn bezettingspolitiek veroordeeld, en dat in toenemende mate. Toch heeft het diplomatieke betrekkingen met 157 landen en militaire en veiligheids-overeenkomsten spelen daarin een belangrijke rol. Deze tegenstrijdheid is te verklaren uit het feit dat regeringen steeds meer moeite hebben om hun bevolking de gevolgen van een in crisis verkerend kapitalisme door de strot te duwen. Er wordt een nieuw soort oorlogen gevoerd die in wezen tegen de bevolking zijn gericht, al heten ze anders: de oorlog tegen de terreur, tegen de misdaad, tegen de armoede, tegen drugs.

Deze oorlogen zullen nooit gewonnen worden en dat is ook niet de bedoeling. Ze zijn onderdeel van een proces waarin een nieuw soort maatschappij wordt gecreëerd waarin oppositie in feite onmogelijk wordt.

Lees verder

Oproep tot donaties voor slachtoffers van de aanslag in Ankara op 10 oktober

Op 10 oktober jongstleden vond in Ankara een van de bloedigste aanslagen uit de recente geschiedenis van Turkije plaats. Tijdens een demonstratie voor vrede en democratie georganiseerd door vakbonden en beroepsorganisaties werden twee bommen tot ontploffing gebracht. Gevolg: meer dan 100 doden en honderden gewonden. Van de gewonden zijn er 58 zwaar gewond.

De redactie ondersteunt de oproep tot een inzameling ten behoeve van de gewonden en hun familieleden.

De oproep wordt gedaan door de Federatie DIDF, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam. Informatie kan worden ingewonnen op info@didf.nl.

Het rekeningnummer is Federatie DIDF, rekening NL47INGB0004614046 (BIC: INGBNL2A) onder vermelding van ‘Ankara’.