Stellingen voor de Comité-bijeenkomst van 30 mei 2015

Kees van der Pijl

Anno 1936 hoefde er binnen het toenmalige CvW geen misverstand te bestaan waar het zich tegen keerde.

Mussolini was in 1922 in het zadel geholpen, Hitler in 1933.

Vandaag de dag is datgene waartegenover we waakzaam moeten zijn niet zo éénduidig.

Man claims to be Adolf Hitler’s reincarnation, earns £60 a time ...Er zijn door heel Europa rechts-populistische, neo-fascistische en extreem nationalistische partijen actief en in Oekraïne krijgen expliciet fascistische groepen, hoewel ze bij de verkiezingen weinig aanhang kregen, steeds meer greep op de op zich al uiterst rechtse regering van Jatsenjoek.

Niettemin is in niet één land het fascisme (in de zin van vervanging van democratie door gewelddadige dictatuur) ook werkelijk aan de macht zoals Mussolini, Hitler, of zelfs Franco dat waren. Of een systeem van ongekende wreedheid zoals het Duitse Nationaal-Socialisme zich ooit op die schaal opnieuw zal vestigen is trouwens de vraag. Echter,

  1. Thomas Manns uitspraak dat als het fascisme naar de Verenigde Staten zou komen, dat zou gebeuren in naam van de vrijheid, herinnert eraan dat we niet moeten wachten tot een dictator in fantasie-uniform het voor het zeggen krijgt alvorens van fascisme te durven spreken. Dus gebruik ik de term ook al doet het zich nog in een meer gematigde vorm voor. Lees verder